Vill du optimera din totala bemanningskostnad med 3% per år?

Manpowers Onsitelösningar gör att vi i ett nära samarbete med dig som kund kan tillsätta stora volymer av personal Just-In-Time. Genom en skräddarsydd leveranslösning – med en tydlig process från implementering av ett nytt samarbete till att driva ständiga förbättringar – erbjuder vi dig en flexibel lösning.

Vi arbetar med att leverera lösningar onsite, nearsite eller offsite inom:

 • Produktion
 • Lager och logistik
 • Nyetablering av verksamheter
 • Kundtjänst

Med Manpower Onsites erfarenhet, kunskap och innovativa engagemang vet vi att vår lösning kan optimera dina bemanningskostnader med minst 3% årligen.

omraden

 

Det här erbjuder vi

Kundanpassad och skalbar modell
Vi vet att alla våra kunder är unika. Vi utgår alltid från vår beprövade Onsitemodell och skapar en kundanpassad lösning för just din verksamhet. Vår modell är skalbar och går att kombinera med olika typer av kommersiella villkor. 

Kostnadseffektivitet och flexibilitet
Vår Onsitelösning ger våra kunder den flexibilitet som krävs för att hantera volymförändringar i verksamheten. Genom att använda sig av strategisk bemanning - där vi blir en integrerad partner med dig som kund - kan vi leverera Return of Investment.

Erfarenhet lokalt och globalt
Manpower har lång erfarenhet av globala Onsitelösningar, och har flera globala samarbeten inom Onsite. I Sverige levererar vi Onsitelösningar över hela landet och har ett forum som samlar all kompetens kring optimeringsarbete och ständiga förbättringar.

Mätbara effekter
Vi på Manpower kan genom vår Onsitemodell visa på högre medarbetarnöjdhet samt kostnads- och tidsbesparingar för dig som kund.

Digitala verktyg
Vi på Manpower driver ständig utveckling av våra processer, system och lösningar för att alltid ligga i framkant. Genom att använda Best In Class-verktyg ser vi till att ha en effektiv kandidathantering med bästa möjliga kandidatupplevelse, en transparent schemaläggning samt en integrerad lösning av tidrapportering till fakturering för maximal effektivitet.

Operativ stödorganisation

Inom vår Onsite-lösning finns ett antal operativa och strategiska stödfunktioner. Center Of Recruitment Excellence (CORE) är Manpowers centraliserade operativa stödfunktion. Genom CORE säkerställs kvalitet och tempo i kandidatinflödet av våra specialister på digital kandidatattraktion. Våra administrativa experter på CORE hanterar även på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt all medarbetaradministration.
COREfacts

Nöjdare kunder och nöjdare medarbetare

Manpowers Onsitelösning ger ett mätbart resultat över tid genom vårt fokus på kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Det innebär att du som kund kan fokusera på att utveckla kärnverksamheten medan vi hanterar allt relaterat till bemanningen av din verksamhet.

Med Manpower Onsite får du:

 • Ökat fokus på kärnverksamheten
 • Ökad flexibilitet
 • Bättre samordning av bemanning och kompetens
 • Kostnadsreduktion och processoptimering
 • Minskad risk
 • En kontakt för alla bemanningsbehov
 • Bättre tillgång och kvalitetssäkring av kompetens
 • Ökad personalkvalitet och produktivitet
 • Ökad medarbetarnöjdhet

 

konsulter-om-manpower

 

Kundcase

 

Kundtjänst – Södra Sverige

Kundens verksamhet präglas av hög servicenivå och hög kundnöjdhet gentemot företagsmarknaden – och de krav som ställs på medarbetarna är höga. Då vår Onsitemanager fokuserar på hög närvaro hos våra konsulter och daglig coachning av medarbetarna– så frigör vi tid för vår kund att fokusera på sin kärnverksamhet och att utveckla den vidare

 

Tredjepartslogistik – Västra Sverige

Våra kunder ställer höga krav på våra konsulters gedigna truckkompetens samtidigt som deras verksamheter präglas av hög flexibilitet. Genom vår lösning Near Onsite har vi byggt ett kluster av kunder som har samma kompetensbehov – och kan därmed tillgodose samtliga kunders behov av kompetens och flexibilitet.

 

Kundtjänst, Norra Sverige

Manpower är exklusiv leverantör av kundtjänstpersonal till kunden. Genom en integrerad lösning – där CORE Talent och CORE Associate är djupt involverade i nya kandidatintag och i all medarbetaradministration – frigör vi tid för våra Onsite managers att vara tillgängliga för inhyrande chefer och våra konsulter.


Medicinteknik, Mellansverige

Utmaningen för kunden är att tillsätta tillräckligt många kvalificerade operatörer under en expansionsfas. I samarbete med Arbetsförmedlingen, Yrkesakademin och kunden satte Manpower upp en riktad utbildning för att tillgodose verksamhetens behov med kompetent personal. 

Tredjepartslogistik, Mellansverige

Kunden hanterar toppar inom pakethantering med hjälp av Manpower. Samarbetet innebär mycket korta ledtider där morgondagens bemanning beställs först på eftermiddagen. Mellan 30 och 60 truckförare med olika kompetenser hanteras. En uttalad fördel för kunden är Manpowers förmåga att kunna hantera denna – och andra liknande – fluktuationer på ett kostnadseffektivt sätt.

Postbolag, Mellansverige

Kunden behövde bemanna upp med initialt 145 personer med en veckas varsel. Organisationen kring Manpower Onsite kraftsamlade och arbetade intensivt i sju dagar och löste kundens behov. Under vecka två rekryterades ett stort antal studenter för kompletterande skift. 

kunder-om-manpower

 

Vårt team

Teamet har tillsammans över 60 års erfarenhet med att skapa skräddarsydda lösningar för våra kunder. Med stort engagemang utvecklar vi kontinuerligt befintliga samarbeten och levererar påvisbara effektiviseringar. Bakom varje person finns ett dedikerat leveransteam. Varmt välkommen att kontakta oss! 

 

anna manpower onsite joakim manpower onsite Johnny manpower onsite

Anna Rydell

Head of Enterprise Sales

Mail | tel: 08-764 26 16

Joakim Delin

Region Norr

Mail | tel: 026-663 231

 Johnny Gustafson

Region Mellan

Mail | tel: 021-151 201

jens manpower onsite Oskar_onsite_bw

 

mikaela manpower onsite

Jens Kirk

Region Stockholm

Mail | tel: 08-764 26 49

Oskar Sällström

Region Väst/Syd

Mail | tel: 040-670 1762

Mikaela Vinestrand

Region Syd

 Mail | tel: 0455-302 777

Vi har lösningar för framtidens arbetsmarknad

Vi är Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 65 års erfarenhet och närvaro på 50 orter över hela landet. 

Manpower.se är en av Sveriges största jobbsajter med mer än 100 000 besökare i månaden. Vår kandidatbank innehåller cirka 400 000 cv:n och omkring 10 000 kandidater väljer att registrera sitt cv hos oss varje månad.

Manpower ingår tillsammans med Experis och Right Management i ManpowerGroup, som är en av Sveriges största arbetsgivare. ManpowerGroup är ett värderingsstyrt bolag som inkluderar alla människor på arbetsmarknaden. Vi är 12 000 kollegor på drygt 50 orter i Sverige som tillsammans jobbar efter tydliga värderingar: tro på människans förmåga samt kraften i kunskap och innovation. Vi tycker att alla har rätt till ett jobb och vårt mål är att hjälpa människor till egen försörjning.

 

Vilka trender påverkar arbetsmarknaden idag och imorgon?

Jonas Prising, koncernchef för hela ManpowerGroup beskriver hur ständigt lärande och gig-jobben förändrar arbetsmarknaden.

Vi tror på ett hållbart arbetsliv

Vi är en av Sveriges största arbetsgivare vilket innebär ett stort ansvar, inte minst för vår omvärld. Därför har vi ett hållbarhetsarbete som stöttar de globala målen för hållbar utveckling.

Arbetslivet förändras i snabb takt. Vi på ManpowerGroup vill bidra till att både företag och människor förstår och hanterar denna omställning. Vi vill hjälpa människor att kunna förbättra sina karriärmöjligheter, välja vägar till ett bättre liv, hitta sitt första eller nästa jobb, gå vidare i karriären och utveckla sin kompetens. På så sätt blir de bättre rustade för arbetslivets krav och anställningsbara på lång sikt. Vi vill också bidra till att företag och verksamheter förstår omställningen och går stärkta ur den.

Läs och ladda ner vår hållbarhetsrapport här!

hallbarhet